Mindfulness

Een mindfulnesstraining is een training in bewuste aandacht. Je leert hier en nu in je leven aan te komen, in plaats van opgeslorpt te worden door zaken uit het verleden of zorgen om de toekomst. Het gaat er niet om gedachten weg te duwen of je hoofd leeg te maken. Je leert gedachten voorbij te laten komen zonder dat je er per se iets mee hoeft te doen. Je leert te surfen op je emoties. Wat je ook denkt of voelt, wat zich aandient op dit moment, aangenaam of onaangenaam, het mag er zijn. Je hoeft er niet per sé iets mee. Het hoeft niet te verdwijnen want je kunt het ook gewoon aanwezig laten zijn zonder meer, zonder er nog door meegesleurd te worden. Dit is niet altijd gemakkelijk maar geeft je op termijn een enorme vrijheid om aanwezig te zijn met wat er ook maar is.

Mindfulness is een vorm van verwesterd boeddhisme en werd in 1979 ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Doorheen de jaren wees wetenschappelijk onderzoek uit dat mindfulness wel degelijk zijn nut heeft in kader van stressreductie waardoor de training steeds meer verspreid geraakte in de wereld.

Een 8 weken Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) training, zoals gegeven bij Mild & Mindful, bestaat uit ademhalingsoefeningen, meditaties, yoga en cognitieve technieken. Er wordt veel aandacht geschonken aan afstemmen op je lichaam omdat we dat net vaak vergeten in het dagelijks leven. We rennen maar rond en dat lichaam ‘moet maar volgen’, terwijl het eigenlijk signalen geeft dat je grens bereikt is. Door je aandacht steeds weer naar dit eigenste moment te brengen en lichaam en geest meer op elkaar af te stemmen, ga je vanzelf meer rust ervaren op lange termijn. Je gaat beter kunnen meeveren met de ups en downs van het leven, die er nu eenmaal zijn en waar we helaas niet altijd aan kunnen ontkomen.

Zeker in tijden van stress, verwachtingen en werkdruk is het belangrijk om tijd te schenken aan vertraging. Aan meer aanwezig te zijn in je leven, in plaats van op automatische piloot te blijven functioneren en achteraf je de bedenking te maken dat je ‘wordt geleefd’ en dat plots zovele jaren voorbij zijn zonder dat je er iets van gemerkt hebt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het beoefenen van mindfulness zorgt voor meer levenskwaliteit, meer veerkracht, een betere stressbeheersing en een verbeterd psychologisch functioneren.

Bronnen: Baer, 2003; Chiesa & Serretti, 2009; Cusens et al., 2009; Piet & Hougaard, 2011.

Mindfulness is een vorm van verwesterd boeddhisme en werd in 1979 ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Doorheen de jaren wees wetenschappelijk onderzoek uit dat mindfulness wel degelijk zijn nut heeft in kader van stressreductie waardoor de training steeds meer verspreid geraakte in de wereld.